З ПРАТАКОЛА № 1 ПАСЯДЖЭННЯ САВЕТА БДУ

30 жніўня 1934 г.

Прысутнічалі: тт. Дзякаў (рэктар БДУ), Каляда, Лемец, Гузей, Баланаў, Гуткоўскі, Успенскі, Прыляжаеў, Дзербенцаў, Карнейчык, Земель і Данілаў.

Парадак дня:

1. Справаздача дэканаў аб выніках падрыхтоўкі да навучальнага года.

Гістфак: Карнейчык. Камплектав[анне] гістфака закончана; залічана 66 чал. Састаў добры. Выкладч[ыкамі] укамплектаваны: гісторыю Дрэвн[ега] міра чытае Нікольскі, гісторыю Средневеков[ўя] — Перцаў, гісторыю Расіі — Поташ; семінар — Карнейчык; гісторыю Беларусі — Шчарбакоў і дацэнт Кернажыцкі. Такім чынам укамплектаванне кадрамі добрае.

Языкі: па лацінскаму яз. тав. Земель, па нямецкаму яз. не ізвесцен чалавек — далі прозвішча Мацісон. Заўтра расклад будзе ўточнен. Аўдыторыя 209 вельмі вялікая і не ачышчана, няма сталоў і гэта патрэбна зрабіць заўтра.

Прыслана з Ленінграда першая партыя кніг. Не хапае пакуль навейшай літаратуры, але яе выпішам; праграм пакуль што няма, але навук[овыя] працаўн[ікі] далі спісы тэм.

Рэктар БДУ Дзякаў*

НАРБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 606. Л. 3. Машынапіс. коп.

* Подпіс адсутнічае.

FaLang translation system by Faboba